COACHINGMoje doświadczenia jako trenera i konsultanta biznesu pokazują, że wielu menedżerów i pracowników firm, których spotykam w mojej pracy szkoleniowo doradczej potrzebuje indywidualnego podejścia. Mam tutaj na myśli zarówno osoby na wysokich szczeblach zarządzania, jak i pozostałych pracowników. Osoby te często posiadają duży i nie w pełni niewykorzystywany potencjał. Coaching jest tym elementem który pozwala wyzwolić tym osobom posiadane zasoby i „wprowadzić je w życie”.

Szczególnie cenne w coachingu jest to, że Klienci w swoim procesie coachingowym poszukują i wprowadzają zmiany korzystne nie tylko dla ich życia zawodowego, ale również pozytywnie dotykające ich sfery efektywności osobistej.

Prowadzę sesje business coachingu dla kadry menedżerskiej oraz pracowników średniego szczebla.


CO ROBIĘ JAKO COACH

 • Nie przekazuje Klientom gotowych instrukcji, mówiąc, co i jak należy zrobić.

 • Uczę, jak je samodzielnie odnaleźć rozwiązania
  i wdrożyć je w życie.

 • Pomagam rozwijać umiejętności i zasoby menedżera.

 • Wspieram w rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolności.

 • Towarzyszę menedżerowi
  w aktywnym poszukiwaniu własnych i najlepszych dla niego rozwiązań.

 • Pomagam Klientom uświadomić sobie czego muszą się nauczyć, co zmienić i jakie predyspozycje rozwijać.

 • Uczę konkretnych umiejętności przydatnych
  w pracy.

 • Pracuję z Klientem tak, by sam doszedł do odpowiedzi na dręczące go pytania.

 • Na bieżąco monitoruję
  i oceniam efekty coachingu.

 • Każda sesja kończy się pracą domową.KORZYŚCI Z COACHINGU

Korzyści dlamenedżera/pracownika:


Doskonalenie umiejętności przywódczych
Rozwój umiejętności komunikacyjnych (m.in. zasady skutecznej komunikacji w relacjach menadżer – podwładny oraz wpływu i oddziaływania na innych w firmie i nie tylko).
Rozwój osobistych zasobów, kompetencji i predyspozycji zawodowych – coaching pomaga odkrywać niepoznane jeszcze, a tym samym niewykorzystane, naturalne zasoby, którymi dysponuje menedżer, niezależnie od indywidualnego typu osobowości.
Indywidualne podejście – coaching jako metoda skupiająca się na indywidualnych potrzebach, predyspozycjach i kompetencjach Klienta, jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności menedżera.
Skuteczne budowanie autorytetu jako lidera
Rozwój umiejętności motywacyjnych dla siebie oraz skutecznej inspiracji dla innych.
Poszerzenie samoświadomości.
Przełamanie starych nawyków myślowych, ograniczających osiąganie zamierzonych celów.
Wsparcie w wyznaczeniu i realizacji zawodowych celów.
Osiągnięcie równowagi w życiu, funkcjonowania w zgodzie z samym sobą, co bezpośrednio przekłada się na efektywny styl zarządzania.

Korzyści dla firmy:


Oszczędność czasu – coaching jako metoda skupiająca się na indywidualnych potrzebach, predyspozycjach i kompetencjach Klienta, jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności działania w firmie.
Oszczędność finansowa – firma oszczędza na kosztach powtarzanych szkoleń, które adresowane do grup menedżerów, eliminują możliwości doskonalenia indywidualnych kompetencji na konkretnym stanowisku i w konkretnym środowisku organizacyjnym.
Walor motywacyjny – coaching jest skutecznym narzędziem motywacyjnym dla kluczowych pracowników firmy, odczytywanym jako ‘wyraźna’ inwestycja firmy w rozwój kluczowych dla firmy ludzi.
Praktyczny wymiar coachingu – coaching to doskonały sposób na kontynuację i wzmocnienie efektów treningów i szkoleń prowadzonych w organizacji.
Indywidualny wymiar coachingu – a co za tym idzie, wysoka skuteczność. Coaching, wzmacniając pojedynczą osobę, wzmacnia ważny element w organizacji, w ramach której działa pracownik.
Wzmocnienie kultury organizacyjnej firmy – coaching pomaga promować zmianę w organizacji poprzez osoby strategiczne, kluczowe i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania. Zawdzięcza to temu, iż osoby uczestniczące w coachingu przenoszą pozytywne wzorce działania na inne osoby w organizacji, budując tym samym wartości wspólne dla całej firmy.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ


Kontakt