INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJU

Strategie rozwoju pracowników realizowane przez firmy w formie szkoleń grupowych bardzo często okazują się niewystarczające w przypadku pewnej kategorii osób.
Zastanawiasz się co może łączyć takie osoby jak:

nowo powołanego kierownika zespołu/ team leadera, któremu po raz pierwszy przychodzi mierzyć się z wyzwaniem efektywnego zarządzania ludźmi
menadżera, który pomimo skutecznej realizacji wielu zadań nakładanych na niego przez organizację, nadal nie jest w stanie w pełni wykorzystywać swojego potencjału
specjalisty o wysokim potencjale co do którego firma posiada ‘bardziej niż standardowe’ oczekiwania biznesowe (tzw. high potentials)
specjalista co do którego masz plany awansu, a jednocześnie jesteś jako przełożony świadom braków niektórych kompetencji, które mają kluczowe znaczenie na stanowisku na którym widzisz w przyszłości swojego podwładnego
wszystkie te osoby łączy jedna rzecz…
….potrzeba indywidualnego podejścia w oferowanej ścieżce dalszego rozwoju!!!

Korzyści IPR


W niektórych przypadkach idea szkoleń grupowych nie jest w stanie dostarczyć takich owoców jakie przynosi wariant pracy indywidualnej z trenerem / coachem. Niestety, ale jak pokazuje doświadczenie, osoby takie nie są w stanie uzyskać takich efektów sięgając po rozwiązanie np. szkoleń grupowych, gdyż sama możliwość indywidualnego doświadczania nowych umiejętności, w połączeniu z feedbackiem ze strony trenera miewa ograniczony wymiar czasowy. Wynika to ze zrozumiałych względów jakimi są czas jakim dysponuje trener oraz liczebność osób biorących udział w szkoleniu grupowym. Tylko forma indywidualnej pracy z trenerem jest w stanie w sposób optymalny skupić się na tym co najistotniejsze dla tej osoby, z jednoczesną świadomością pełnego wykorzystania czasu, którym dysponuje taki pracownik/menadżer. Przykładem jasno obrazującym atrakcyjność szkolenia w modelu indywidualnym jest np. technika shadowing’u w ramach którego trener towarzyszy Klientowi w jego codziennym dniu pracy (np. spotkanie z zespołem, kluczowym klientem, trudna rozmowa z pracownikiem), dostarczając feedbacku i wpływając na dalszy rozwój w formie niedostępnej na typowym szkleniu grupowym. Odpowiedzią na tak stawiane przez biznes wyzwania jest model Indywidualnych Programów Rozwojowych (IPR).

Etapy IPR


Indywidualny Program Rozwoju składa się z czterech etapów:
diagnoza otwierająca kompetencji/umiejętności/zachowań i sytuacji w jakiej znajduje się Klient
dostarczenie indywidualnych form rozwoju (m.in. coaching, indywidualne szkolenie, konsultacje, „shadowing” i in.)
diagnoza kompetencji i sytuacji w jakiej znajduje się Klient na koniec procesu
podsumowanie projektu i ustalenie celów rozwojowych na przyszłość

Dla kogo IPR


Indywidualne Programy Rozwoju są przede wszystkim dedykowane dla kluczowych z punktu widzenia firmy pracowników (tzw. „high potentials”) oraz menedżerom średniego i wyższego szczebla, nowo powołanym liderom zespołów, którzy w krótkiej perspektywie chcą nabyć nowe umiejętność związane z nową rolą lidera. Przykładowe sytuacje, w których indywidualne procesy rozwojowe przynoszą optymalne korzyści:
rozwój pracowników o wysokim potencjale (tzw. high potentials)
motywowanie kluczowych pracowników z długim stażem oraz motywowanie menedżerów
zmiana tzw. zachowań trudnych menedżera / kluczowego pracownika
zwiększenie efektywności pracy menedżera a przez to zwiększenie efektywności jego zespołu
budowanie większej świadomości tego w jaki sposób menedżer wpływa na otaczających go ludzi
wdrożenie osoby, która pierwszy raz/kolejny awansuje na stanowisko menedżerskie
profilaktyka i/lub radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

Shadowing w IPR – czyli w jaki sposób osiągnąć „więcej i szybciej” w IPR!


Shadowing jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju kompetencji menedżerów w ich naturalnym środowisku pracy. Menedżer wraz z coachem pracują w realiach i na rzeczywistych sytuacjach uwzględniających specyfikę branży i stanowiska menedżera. Ze względu na swą strukturę, sesja może trwać pełen roboczy dzień, pozwala to w krótkim czasie osiągać cele rozwojowe, co zdecydowanie przyspiesza wzrost efektywności działań menedżera uczestniczącego w sesji.

W procesach tych pełnię rolę “shadow coacha” (“cienia”), towarzysząc klientowi w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Celem shadowingu może być zarówno obserwacja zachowań managera pod kątem jego kompetencji przywódczych jak również obserwacja jego działań i komunikacji.

Dodatkową korzyścią sesji jest wzrost motywacji uczestników, którzy doświadczają skuteczności nowych metod i technik, co bardzo korzystnie wpływa na wzrost ich samooceny a w efekcie przekłada się na szybsze i jeszcze bardziej efektywne osiąganie celów.

Czas trwania IPR


Czas trwania procesu waha się między 4-8 miesięcy.


ZADZWOŃ LUB NAPISZ


Kontakt