PROGRAM SUKCESJI PRZYWÓDZTWA – PSP

Program Sukcesji Przywództwa to szyte na miarę narzędzie, którego celem jest przygotowanie sukcesji przywództwa w organizacji. Program dedykowany jest menedżerom wyższego oraz najwyższego szczebla, którzy w określonej perspektywie chcą nabyć – lub wzmocnić - umiejętność związane z przejęciem przez siebie przywództwa w organizacji lub objęciem innej strategicznej roli w biznesie.

…po co firmie ścieżka wychowywania przywódców ?


Od lat spotykam wielu właścicieli firm, prezesów oraz innych przedstawicieli kadry zarządzającej, którzy chcieliby – czasem z racji swojego wieku, a czasem z innych życiowych powodów – oddać stery PRZYWÓDZTWA swoich przedsiębiorstw w ręce innych osób. To co wyróżnia większość tych przypadków, to oczekiwanie ‘starych’ prezesów, ze ich potencjalni następcy będą gotowi ‘sprawnie i szybko’ zająć ich miejsce. Niestety, brak wyraźniej ścieżki przygotowania do sukcesji przywództwa w tych firmach sprawia, że proces dojścia młodych liderów do wzięcia pełnej odpowiedzialności za cały biznes ‘z dnia na dzień’, jest zdecydowanie dłuższy i obarczony różnymi ryzykami.

…jak skutecznie zadbać o sukcesje przywództwa ?


Rozwiązaniem, które przychodzi tutaj z pomocą jest Program Sukcesji Przywództwa - PSP! PSP to jasno zdefiniowany przeze mnie proces, przygotowania i wdrożenia przyszłych ‘executives’ do wzięcia pełnej odpowiedzialności za cały biznes z pomocą i wsparciem executive coacha. To co wyróżnia program PSP to fakt, ze pracując z przyszłymi przywódcami łączę różne formy rozwoju w zależności od potrzeb klienta i sytuacji. Czasem jest to coaching, czasem szkolenie, a czasem praca w charakterze mentora albo konsultanta. Jeśli chodzi o codzienną formę pracy, to w procesach PSP pełnię często rolę “shadowcoacha” (“cienia”), towarzysząc np. przyszłemu CEO w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Celem shadowingu może być zarówno obserwacja zachowań managera pod kątem jego kompetencji przywódczych, jak również obserwacja jego działań i komunikacji w samym procesie przejmowania przywództwa. Proces sukcesji przywództwa oznacza bliską pracę coacha nie tylko z osobą która ma przejąć odpowiedzialność jako nowy ‘kapitan na okręcie’, ale również z dotychczasową kadrą zarządzającą, które de facto wyznacza konkretne ramy do pracy dla przyszłego lidera!

Etapy PSP


Program Sukcesji Przywództwa składa się z czterech etapów:
diagnoza otwierająca kompetencji/umiejętności/zachowań i sytuacji w jakiej znajduje się Klient /ocena 360, wywiady, etc./
dostarczenie indywidualnych form rozwoju w budowaniu przywództwa (m.in. shadowing, coaching, indywidualne szkolenie, konsultacje, i in.)
diagnoza kompetencji i sytuacji w jakiej znajduje się Klient na koniec procesu /np. ocena 360, wywiady, etc./
podsumowanie projektu i ustalenie celów rozwojowych na przyszłość

Dla kogo PSP


Programy Sukcesji Przywództwa są przede wszystkim dedykowane dla kluczowych z punktu widzenia sukcesji PRZYWÓDZTWA menedżerów wyższego - oraz najwyższego - szczebla, którzy w określonej czasowo perspektywie chcą nabyć nowe - lub wzmocnić już posiadane - umiejętności, aby być gotowym do przejęcia przywództwa w firmie lub wejścia w inna strategiczną rolę w przedsiębiorstwie.

Czas trwania PSP / częstotliwość spotkań


Czas trwania procesu waha się między 6-12 miesięcy. Zalecana częstotliwość sesji budowania to okresy co około 2-4 tygodnie.Każda jedna sesja PSP obejmuje cały dzień pracy z Klientem. Pomiędzy sesjami Klient jest każdorazowo angażowany w realizację konkretnych projektów, związanych z budowaniem przywództwa, które to projekty i działania ‘zanurzone’ są w codziennych wyzwaniach przyszłego przywódcy.


ZADZWOŃ LUB NAPISZ


Kontakt